Analýza je zaměřena na to, jak vypadá struktura firem v Jihočeském regionu, struktura vlastnického podílu firem – tedy jak jsou procentuálně zastoupeny zahraniční a české firmy a v jakých zemích mají firmy vlastníka. Druhým aspektem, který je v této analýze obsažen, je vliv a podíl sousedství Jihočeského kraje s Rakouskem na obratu ve vybraných oborech činnosti Jihočeského kraje (sousedící okresy).Třetí důležitý bod je zhodnocení Jihočeského kraje z ekonomického hlediska, zda je tento kraj nadále perspektivní pro investory, jaká jsou rizika podnikání v kraji apod. Čtvrtý bod je zhodnocení propadu nejvíce zasažených odvětví ekonomiky v regionu v době před zahájením restrikcí v souvislosti s nemocí COVID – 19 a aktuálním stavem.