Regionální analýza má za cíl přinést aktuální vhled do celkové situace v Pardubickém kraji (v obecnější rovině), primárně však ve vybraném mikroregionu Lanškrounska. Konkrétně by měla přinést informace o tom, jak tato spolupráci vznikala, jakým tématům a prioritám se věnuje, jak tato spolupráce probíhá v praxi, na jakých předpokladech stojí, jaké na sebe mají aktéři obou sektorů požadavky a očekávání, v čem spolupracují a čím se tato případná spolupráce vyznačuje, jaké přínosy má pro jednotlivé aktéry a potažmo pro region a v neposlední řadě také o tom, jak by se tato spolupráce měla dále rozvíjet k oboustranné spokojenosti a ve prospěch budoucího rozvoje regionu. Analýza bude mít informační přínos pro sociální partnery, zvláště pak pro města, obce a kraje, zaměstnavatele a instituce zaměřené na rozvoj regionu.