Cílem analýz bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu. Pro analýzu byly zvoleny tři ekonomicky rozdílné kraje a to Karlovarský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.