Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nedostatek kvalifikované pracovní síly, která by byla profesně a oborově kompatibilní s aktuálními požadavky trhu práce. Cílem této analýzy bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik zřizovatelé základních škol využívají svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, aby odpovídalo potřebám daného města/regionu.