Studie se zaměřila na zhodnocení současné situace administrativní zátěže podnikatelů a jakým způsobem je k jejímu snižování přistupováno ze strany státních orgánů a vlády. Studie obsahuje také konkrétní doporučení pro snížení administrativní zátěže a návrhy opatření pro zamezení jejího nárůstu při přijímání nových právních předpisů.