Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionu je nedostatek kvalifikované pracovní síly, která by byla profesně a oborově kompatibilní s aktuálními požadavky trhu práce. Cílem této analýzy je pak zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem je také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu.