Návrh mechanismu zabraňujícímu dalšímu neúměrnému zvyšování poplatků za odběr povrchové vody průmyslovým podnikům, který by vedl k dalšímu odlivu potenciálních nových potřebných investic či dokonce k zastavení výroby řady existujících provozů spojených s odběrem povrchové vody. Zachování konkurenceschopnosti českých podniků na jednotném evropském trhu zvyšuje pravděpodobnost zachování a rozšiřování výroby na území ČR a tím zachování / zvýšení příspěvků průmyslu k HDP a zaměstnanosti. Svaz průmyslu a dopravy ČR jako subjekt sdružující nejvýznamnější průmyslové podniky ze všech odvětví má v tomto procesu nezastupitelnou úlohu.