Systémové zabezpečení stability financování vodního hospodářství ČR odstraněním současné výrazné nerovnováhy při zajištění prostředků pro pokrytí činností podniků Povodí (dále též „PP“) v běžném provozu i s ohledem na narůstající náklady plynoucí z činností v reakci na klimatické podmínky, nové zákonné povinnosti či investice firem v rámci plnění energetických a environmentálních cílů ČR a EU (snížení spotřeby apod.).