Studie se zabývá dopady krize na podniky z mikro pohledu. Identifikuje skupinu podniků, které jsou zranitelné z pohledu nejen současné ekonomické krize, ale i v případě jiných problémů ekonomiky, které mohou nastat (např. rozpad Eurozóny, zpomalení růstu v Číně apod.) a zároveň ukazuje oblasti, které potřebují v období krize podporu.