Cílem analýzy je identifikovat možnosti podpory mezigenerační spolupráce, transferu zkušenosti a příslušným způsobem zaměřených forem celoživotního vzdělávání. Konkrétními cíli bude formulování doporučení zaměřených na rozvoj interdisciplinárních týmů; podporu stability týmů spojenou s mezigenerační spoluprací; podporou toho, aby zaměstnanost členů týmu různých generací měla komplementární charakter, (tj. aby nedocházelo k nevhodně účelnému nahrazování starší generace generací mladší a naopak).