Analýza detailně mapuje současnou situaci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice. Na základě dotazníkového šetření mezi výzkumnými organizacemi a podniky pak formuluje doporučení a opatření pro zlepšení situace a prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v ČR. Analýzu doplňují přílohy.