Studie obsahuje analýzu úplných nákladů práce a váhy nákladů práce v ekonomice za ČR a země EU. Podrobněji se pak analýza zabývá vybranými odvětvími dle klasifikace OKEČ, resp. NACE (Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, Stavebnictví, Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu, Ubytování a stravování, Doprava, skladování a spoje).