Analýza se zaměřuje na vyhodnocení současné právní úpravy institutu agenturního zaměstnávání v aplikační praxi v rámci ČR a její souladnosti s příslušnými mezinárodními dokumenty. Na základě takto provedeného vyhodnocení následně identifikuje omezení, která snižují možnosti většího využívání uvedeného institutu včetně možnosti změn právní úpravy agenturního zaměstnávání v ČR.