Analýza přinese informace o strategických rozhodnutích vybraných států a aktuálních exportních příležitostech. Cílem je pomoci firmám usnadnit rozhodnutí, zda se na daná teritoria obchodně zaměřit. Součástí bude také analýza podpůrných programů ze strany České republiky: programy MPO, České exportní banky, EGAP, kanceláří CzechTrade či zastupitelských úřadů. Pro analýzu byl zvolen Ústecký kraj, který je charakteristický svou vysokou spotřebou uhlí v primární i konečné spotřebě a vysokým podílem průmyslu na tvorbě HDP kraje ve srovnání s průměrem ČR. Dekarbonizační technologie tak mají zásadní význam pro výzkum, vývoj, aplikaci v Ústeckém kraji a následný export.