Analýza se zabývá krizí veřejných financí a jejího dopadu na podnikání v širším kontextu. Vedle standardního pohledu na vysoké dluhy a deficity veřejných financí České republiky bere v potaz také zadlužení soukromého sektoru a úspory. Návrhy na řešení krize veřejných financí v ČR se ohlíží na několik podstatných faktorů od rozpočtových dopadů, dopadů na ekonomický růst, sociálních dopadů či dopadů na podnikání.