Cílem analýzy bylo nalézt a popsat stejné či obdobné instituty českého konta pracovní doby v zahraničí. Šlo o obtížný úkol, jelikož institut konta pracovní doby má v zahraničí množství podob, a to i v rámci jednoho státu. I samotný pojem konto může být zavádějící, protože se v zahraničních právních předpisech neobjevuje – jsou používány termíny jako banky, schémata a anualizace pracovní doby.