Analýza se zaměřuje na zjišťování vnímání role SP ČR u vybraných cílových skupin (podnikatelská sféra, odborná veřejnost, laická veřejnost, studenti technických a ekonomických fakult, zástupci státních institucí a média). Dále porovnává zkušeností zaměstnavatelských svazů v ČR a v Evropě s posilováním vlivu na vybrané skupiny a formuluje návrhy komunikační strategie, které by měly pomoci zvýšit povědomí o roli Svazu u jednotlivých cílových skupin.