Analýza představuje energetické úspory formou příkladů dobré praxe, které jsou doplněny o možnost financování v rámci OP a ČMZRB a inspirující příklady ze zahraniční. Může firmám posloužit jako praktický návod pro využití podpůrných mechanismů k dosažení potřebných úspor energie.
Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj nabízí příležitosti pro využití energetických úspor v průmyslu. Oba kraje mají v rámci místní ekonomiky zastoupeny různé sektory výrobního průmyslu (automotiv, hutnictví či potravinářství), které nabízí příležitosti pro zvyšování ekonomiky a tedy i konkurenceschopnosti výroby. Výběr těchto dvou krajů pak nabízí vzájemnou inspiraci – v Jihomoravském kraji již bylo realizováno několik EPC projektů, které mohou sloužit jako příklad dobré praxe právě pro sousední region Vysočina. Pro oba regiony má posilování efektivity výroby s ohledem na snižování spotřeby klíčovou roli pro očekávaný nástup dekarbonizované energetiky, a tedy i zachování pracovních příležitostí.