Studie obsahuje historický vhled do vývoje odvětví. Na historický základ navazuje analýza současného stavu sklářského a bižuterního průmyslu v ČR nejprve z hlediska technického vymezení. Následně je vypracován ekonomický význam sledovaného průmyslu v letech 1990 až 2011. Nedílnou součástí je i primární výzkumné šetření zaměřené na očekávání dalšího vývoje sklářského a bižuterního průmyslu. Studie dále obsahuje průzkum stavu školství a vývoje výzkumných aktivit a výzkumných organizací sklářského a bižuterního průmyslu. Navazující témata „Postavení českého sklářského a bižuterního průmyslu vůči Evropě a světu” a „Perspektivy sklářského průmyslu v ČR” mají již syntetizující charakter včetně hodnocení a návrhů formou příkladů dobré praxe.