Cílem studie je zhodnotit ekonomický a sociální význam průmyslu pro Moravskoslezský kraj. První část je zaměřena na obyvatelstvo kraje včetně významu průmyslových odvětví pro zaměstnanost, v další části je analyzován význam jednotlivých průmyslových odvětví zastoupených v Moravskoslezském kraji a závěrečná kapitola je věnována prostorové diferenciaci největších podniků v kraji.