V rámci této analýzy byly kvantifikovány finanční dopady změn environmentální a energetické legislativy, včetně opatření v oblasti ochrany klimatu, integrované prevence (IPPC) či chemických látek (REACH) na jednotlivá průmyslová odvětví a dále vyhodnoceny dopady na konkurenceschopnost, ziskovost, zaměstnanost, cenovou hladinu, tvorbu hrubé přidané hodnoty a produkci těchto odvětví.