Jedná se o analýzu nové právní úpravy vyhlášky č. 79/2013 Sb. platné od 1.1.2023, která zavedla dobrovolnost periodických prohlídek v kategorii 1 a 2 nerizikové, a vyhodnocení souvislostí s ustanoveními ZP, která stanoví odpovědnost zaměstnavatele za to, že práci vykonává zaměstnanec zdravotně způsobilý včetně rešerše související judikatury vztahující se ke zdravotní způsobilosti zaměstnance.