Analýza si vzala za cíl přispět ke zmapování tohoto výjimečného období školního roku 2019/2020 prezentací dat z rozsáhlého dotazníkového šetření „Výuka na dálku na SOŠ/SOU“, které společnost Kalibro Projekt, s.r.o. provedla on-line formou mezi 19. 6. a 8. 7. 2020.