Analýza přibližuje stav a možný budoucí vývoj průmyslu v ČR. Studie definuje faktory a podmínky, které určovaly dosavadní vývoj, a hlavně ty, které budou mít zásadní vliv na vývoj a výkonnost jednotlivých odvětví a průmysl jako celek. Téma je zpracováno v kontextu evropského a světového vývoje.