Cílem analýzy bylo porozumět aktuálnímu vnímání obou subjektů (SP ČR a ČMKOS) ze strany vybraných cílových skupin (zaměstnanci, zástupci zaměstnavatelů) a získat informace a podklady potřebné pro přípravu nástrojů a opatření na zvýšení povědomí o obou organizacích u příslušných cílových skupin a následné zlepšení komunikace s těmito cílovými skupinami. Zároveň jsme využili výsledky obdobné analýzy v roce 2018 a porovnali jsme aktuální zjištění s rokem 2018.