Hlavním cílem této studie bylo poskytnout hodnověrné údaje o produktivitě práce, úrovni odměňování a vztahu mezi produktivitou práce a výší mezd v České republice v letech 1995-2014. Studie se dále věnovala problematice sociálních příspěvků zaměstnavatelů a jejich roli ve vztahu úrovně produktivity a výše mezd. Rovněž byl vztah produktivity práce a úrovně odměňování zasazen do širšího kontextu pomocí mezinárodního srovnání.