Předmětem této analýzy je zejména výčet změn provedených novelou zákona o veřejných zakázkách k 1.4.2012, popis právní úpravy, porovnání s předchozí právní úpravou a zhodnocení splnění proklamovaných cílů, které měly být novelou dosaženy (zlepšení transparentnosti a nestrannosti zadávacího řízení; omezení prostoru pro korupci ve veřejném sektoru; snížení administrativní zátěže podnikatelů; vytvoření prostoru pro kontrolu ze strany ÚOHS a interních auditorů; soulad s pravidly EU) a dále pak doporučení případných změn právní úpravy.