První část anylýzy se zaměřuje porovnání povinné odvodové povinnosti OSVČ a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Druhá část pak mapuje situaci v jednotlivých krajích. Třetí část obsahuje závěry a doporučení.