Zaměstnavatelé dlouhodobě upozorňují, že jim vzniká administrativní a finanční zátěž při provádění výkonu rozhodnutí a exekucí srážkami ze mzdy a rovněž si stěžují na problémy při komunikaci s exekutory (jak vyplynulo i z šetření realizovaném v předchozím projektu). Zaměstnanci s exekucemi jsou proto obtížněji uplatnitelní na trhu práce. Usilovali jsme dlouhodobě o změnu právní úpravy. Novela exekučního řádu a občanského řádu č. 286/2021 Sb. by měla některé problémy řešit. Cílem analýzy je popsat a zhodnotit, zda se situace zlepšila.