Cílem analýzy je zmapovat současný stav dopravní obslužnosti Ústeckého kraje s ohledem na potřeby zaměstnavatelů působících v regionu, předložit jim možné postupy při řešení situace a výstupy následně předložit zainteresovaným subjektům (kraj, obce a další dotčené instituce apod.) tak, aby reflektovaly aktuální potřeby firem a došlo k souladu ve vysledovaných kritických bodech.