Analýza mapuje vyhodnocení dopadů nové právní úpravy nemocenského pojištění na zaměstnavatele.