Analýza je zaměřená na rozbor stavu středního vzdělávání v ČR ve vztahu k potřebám trhu práce. Souhrnná analýza je přímo provázána s analýzami disparit zpracovaných na úrovni jednotlivých regionů NUTS II, resp. jednotlivých krajů, které se svým obsahem zaměřují na podrobný rozbor situace v těchto jednotlivých oblastech.