Cílem této analýzy bylo zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol a osmiletých gymnázií tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde dané subjekty působí. Záměrem bylo také zjistit nakolik využívají zřizovatelé svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného regionu.