Profesní preference a orientace budoucích absolventů středních škol je téma, které se velmi často objevuje v hledáčku zaměstnavatelů. Mezi často pokládané dotazy z řad personalistů patří otázky typu: “Do jaké míry je možné počítat s budoucími absolventy středních odborných škol? Kolik jich uvažuje o práci v regionu a kolik jich naopak plánuje dále studovat, případně se za prací či studiem plánují vydat mimo kraj?”. Alespoň některé odpovědi na tyto otázky přináší čerstvé analýzy, které si nechal zpracovat Svaz průmyslu a dopravy ČR v Olomouckém a Moravskoslezském kraji ve spolupráci s příslušnými odbory školství v obou regionech. Analýzy jsou zaměřeny na všechny studenty středních škol v posledním ročníku studia. 

“Účelem zpracované analýzy bylo přinést bližší informace o očekáváních, které mají budoucí absolventi středních škol v souvislosti nástupem na trh práce, případně v souvislosti s dalšími plány po studiu. Pokud jde o konkrétní oblasti poznání, pak analýza čtenáři přináší informace o preferovaných povoláních, o profesní vyhraněnosti, o vztahu k práci, o vlivech na výběr povolání či o plánech po absolvování středoškolského studia”, uvádí Richard Koubek, regionální manažer SP ČR pro Olomoucký a Pardubický krajV Olomouckém kraji se ji zúčastnilo 2 731 respondentů ze 68 škol.

Analýza díky svému zaměření přináší také zajímavý příspěvek do diskuse k tématům jako je vztah ke studovanému oboru a škole, odměňování můžu a žen, pracovní mobilita a odliv mladých lidí do městských aglomerací nebo podnikatelský potenciál mladých lidí. To vše jsou oblasti, kterým se SP ČR věnuje ve spolupráci se sociálními partnery. Nyní bude možné tuto spolupráci a diskuse v rámci sociálního dialogu opřít o konkrétní a aktuální data. 

Analýza pro Olomoucký kraj je ke stažení zde

Mezi klíčové problémy Moravskoslezského kraje patří dlouhodobě nesoulad mezi nabídkou práce a poptávkou studentů a jejich rodičů po konkrétních oborech studia a odchod talentů z regionu. To je důsledkem mnoha vlivů včetně např. přetrvávající negativní image průmyslu nebo nedostatečné úrovně kariérového poradenství ve školách. Společně se sociálními partnery v regionu připravuje Svaz průmyslu řadu opatření ke zlepšení situace na trhu práce, pro jejichž zacílení by měla být analýza oporou. Cílem analýzy bylo zjištění preferencí studentů posledních ročníků oborů středního studia v otázkách profesních plánů, očekávaného výdělku, preferovaného místa studia a místa výkonu zaměstnání, hodnocení škol. Tato zjištění jsou pro Svaz průmyslu důležitá z hlediska témat, kterým se jako sociální partner v regionu prioritně věnuje. Je to např. modelace duálního systému, podpora rozvoje systému kariérového poradenství, podpora podnikání, mobilita trhu práce, podpora predikčních systémů trhu práce a otázka migrace z regionu. V Moravskoslezském kraji bylo vyhodnoceno 3234 odpovědí respondentů ze 63 škol.

Regionální manažer pro Moravskoslezský kraj, Petr Holica, k tomu dodává: “Analýza byla zadána, abychom měli k dispozici nějaký exaktní materiál využitelný při debatách o vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Aktuálně prošla analýza příslušnými pracovišti kraje a slouží jako jeden z opěrných bodů při realizaci pilotního projektu duálního vzdělávání v kraji. Výstupy byly prezentovány aktérům v oblasti vzdělávání a trhu práce také mimo Moravskoslezský kraj.”

Analýza pro Moravskoslezský kraj je ke stažení zde

-red-