Co se týče fungování eNechopenky objevil se jeden problém ePortálu ČSSZ, kdy se do něj kvůli přetížení 6. 1. 2020 hůře přihlašovalo. Bylo třeba opravit jednu bezpečnostní funkcionalitu. ČSSZ reagovala okamžitě a systém se brzy vrátil do normy. Komplikace se dotkly minima lékařů. Lékařské softwary dotčeny nebyly.

8. 1. 2020 pak mohli lékaři využívající vlastní software od 9:40 hodin do 10:22 hodin zaznamenat zpomalení nebo krátkodobou nedostupnost služeb.

Někteří dodavatelé lékařského softwaru způsobili komplikace lékařům tím, že neimplementovali do aplikací možnost pracovat s eNeschopenkou před tím, než ji převzala ke zpracování ČSSZ. Drtivá většina dodavatelů tuto funkci standardně naprogramovala a nemá ji jen naprosté minimum. Tato funkce ale byla zahrnuta jako nutná součást řešení softwaru a dodavatelé ji měli do softwaru implementovat od počátku. Není tedy pravdou, co tvrdí Sdružení praktických lékařů, že bude třeba nové rozšíření softwaru.

Názory lékařů a odborníků:

„Z mého pohledu je eNeschopenka plně funkční. Zatím jsem jich vystavila jen několik, vše bylo ale velmi intuitivní a rychlé. Ke starým papírovým neschopenkám bych se rozhodně nevracela,“ uvádí Vendula Pilecká, ambulantní gynekoložka.

Po měsíci provozování registrujeme v naší nemocnici velmi dobrý ohlas ze strany zdravotníků z důvodu úspory času při vyplňování a zjednodušení administrativního procesu. Nedochází proti původní papírové formě (5 kopií) k protržení první strany ani k nečitelnosti průpisu u 4. nebo 5. kopie tiskopisu (dřívější zkušenost z původní papírové formy). V současné nové podobě se „papírově“ pracuje jen s jednou kopií. Z pozice zaměstnavatele dojde k rychlému přenosu informace o nemocném zaměstnanci a není třeba doručovat papírovou podobu neschopenky. Z pozice nemocného zaměstnance se zjednodušil postup při postoupení informace o pracovní neschopnosti svému zaměstnavateli a není třeba fyzického předání neschopenky,“ komentuje fungování eNeschopenky ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

„Náš dodavatel software zapracoval do programu v našich počítačích podporu vystavování eNeschopenky stejně jako dříve u eReceptu. Vystavování je velmi rychlé, spolehlivé, šetří čas lékaři i zdravotní sestře. Vytištění jedné kopie pro pacienta je rychlé. Všechny údaje se doplňují z databáze (bydliště, zaměstnavatel). Stačí několikavteřinová kontrola údajů, doplnění diagnózy a zmáčknout tlačítko odeslat. Jsem příjemně překvapen dobrým výsledkem,“ popisuje své zkušenosti lékař MEDICAR(e) s.r.o. v Hradci Králové Jiří Mašek.

Analýza fungování eNeschopenky od 1. 1. 2020

Zdroj: www.mpsv.cz