Především se to týká subjektů ze segmentu malého a středního podnikání, za nimiž obvykle nestojí zahraniční kapitál.

„Po covidové krizi přišla válka na Ukrajině, s ní hyperinflace v cenách energií a fosilních paliv, odchod zahraničních pracovníků z českých podniků zpět na Ukrajinu a mnoho dalších problémů,“ zmiňuje AMSP ČR v tiskové zprávě.

Stát podle asociace není schopen podnikatelům rychle a efektivně pomoci zejména v oblasti cen energií, kde nabízí marginální řešení: navíc jejich situaci dál komplikuje.

Firmy padají na ústa a kontroly pokračují

Jako by se nic zvláštního nedělo, probíhají stále běžné rutinní kontroly, které i v klidnějších časech přispívaly k neúměrné administrativní zátěži podnikání, sdělují zástupci AMSP ČR.

Podle posledního měření administrativní zátěže, které v roce 2016 uskutečnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), si splnění všech povinností vyplývající z právních předpisů vyžádalo ročně víc než 71 miliard korun. Nové měření by mělo MPO provést do konce roku 2022.

„Firmy doslova padají na ústa a nejrůznější kontroloři se přitom u nich střídají ve dveřích,“ popisuje situaci Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

„V minulosti se sice podařilo sjednotit data účinnosti nové legislativy na dva dny v roce – k 1. lednu a 1. červenci – přesto ale zůstává celá řada právních norem, kterých se toto netýká,“ doplňuje předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

„Firmy potřebují klid na práci a investování, vláda by jim měla dát pevné body alespoň na půl roku, pak si řekněme, co bude dál,“ vyzývá Jaroš.

V oblasti snižování administrativní zátěže vkládá AMSP ČR naděje například do projektu Jednotného portálu evidence kontrol (JePEK), který představilo MPO. Ten je součástí Národního plánu obnovy a klade si za cíl snížení počtu kontrol v podnicích a celkově zlepšit koordinaci kontrolních orgánů, po které volají podnikatelé již dlouhodobě.

Zdroj: www.businessinfo.cz