Aktualizace přílohy v programu Marketing – Výzva I

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část.  Byly doplněny požadavky na publicitu a podmínky poskytnutí podpory.

Pravidla a další dokumenty vztahující se k programu Marketing – Výzva I naleznete na stránkách agentury CzechInvest.

Aktualizace přílohy v programu Aplikace – Výzva I

Dne 14. 7. byla aktualizována Příloha č. 3 – Kategorie CZ-NACE. Byl doplněn seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky a v rámci výzvy je nelze podpořit.

Veškeré dokumenty vztahující se k programu Aplikace – Výzva I naleznete na stránkách CzechInvestu.

Nová příloha v programu Školicí střediska – Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Pravidla obsahují popis postupu podání předběžné žádosti v programu Školicí střediska – Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část je k dispozici na stánkách agentury CzechInvest spolu s textem Výzvy a ostatními přílohami.

Nová příloha ve Společných přílohách OP PIK 

V minulých dnech byl přidán dokument Manuál jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS) vztahující se k povinné publicitě. K dispozici jsou také loga EU a OP PIK.

Manuál JVS a loga ke stažení jsou k dispozici na webu agentury CzechInvest.

-lhe-