Regionální zastoupení SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj uspořádalo v průběhu března a dubna diskuzní fóra zaměřená na příležitosti získávání dotací skrze národní i evropské programy.

Kde a jak získat finanční podporu na nákup nových technologií, automatizaci výroby, průmyslový výzkum nebo investice do obnovitelných zdrojů energie? Diskuzí se zástupci Agentury pro podnikání a inovace a CzechInvestu získalo odpovědi na tyto otázky přes 150 účastníků z řad malých i velkých firem Ústeckého a Karlovarského kraje.

Než však firmy začnou žádat o dotace, je třeba se vrátit úplně na začátek. Nastavení témat výzev a podmínek čerpání je alfou a omegou schvalování žádostí. Své o tom ví nejedna firma. Jednou z významných rolí Svazu průmyslu a dopravy ČR je proto připomínkování vznikajících operačních programů, kde odráží zájmy svých členských firem. Hlavní snahou je, aby podmínky programů byly nastavené s ohledem na praxi a přínosy pro ekonomiku. „Na posledním monitorovacím výrobu pro OP TAK byly projednávány hodnotící kritéria pro další výzvy v programech podpory pro firmy od inovací po úspory energie. Vypsání další výzvy v úsporách energie, kterou přerušila revize příslušných pravidel veřejné podpory, tak i díky SP ČR nic nebrání. Diskutovalo se také o návrzích Svazu na zjednodušení procesu, aby žadatelům odpadly problémy např. s dlouhým hodnocením v Aplikacích,“ sdělil na dubnovém fóru Tomáš Trubačík, komunikátor pro Green Deal SP ČR.

Investice do majetku či inovací však není jediným hybným motorem rozvoje podnikání. Nedílnou složku tvoří zaměstnanci. Diskuzní fóra proto představily také možnosti příspěvků na mzdy, vzdělávání a rekvalifikace současných i potenciálních zaměstnanců. V této oblasti firmy diskutovaly především se zástupci úřadů práce a krajských komor.

Autor: Radka Bartíková