Akci moderovala JUDr. Jitka Hlaváčková, právnička, poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR a také držitelka ocenění Podnikový právník v kategorii pracovní právo. Zúčastnili se jí zástupci desítek významných firem z celé ČR, kteří ocenili možnost seznámit se s aktuálně připravovanými novinkami.

Diskuse byla věnována jak již platným novinkám (onemocnění bederní páteře jako nová nemoc z povolání, sleva na pojistném, Milostivé léto II, evidence skutečných majitelů, datové schránky), tak i těm chystaným (novela zákoníku práce, novela pracovnělékařských služeb, ochrana oznamovatelů). Část programu se věnovala také stále projednávanému kurzarbeitu.

Účastníci měli možnost diskutovat probíraná témata. Vzhledem k tomu, že Svaz průmyslu a dopravy ČR je i připomínkovým místem, mohli vznést námitky, které budou následně zohledněny při dalších vyjednáváních. Zpětná vazba je ostatně součástí těchto diskusních fór a je tak oboustranným obohacením zúčastněných.

Zdroj: www.spcr.cz