Nařízení Akt o digitálních službách, který bude regulovat podnikání online platforem, bude pro Českou republiku jedním z nejdůslednějších právních předpisů EU za poslední roky. DSA by mělo zkvalitnit mechanismy, na jejichž základě se odstraňuje nezákonný obsah, a které zajišťují účinnou ochranu základních práv uživatelů v online prostředí, včetně práva na svobodu projevu. Návrh rovněž počítá se silnějším veřejným dohledem nad online platformami. Vlády evropských zemí i komerční subjekty se shodují, že DSA je příležitostí k posílení inovačního potenciálu evropské ekonomiky. Je proto nesmírně důležité, aby v ní byla zachována klíčová ustanovení Směrnice o elektronickém obchodu, která měla zásadní význam pro umožnění rozkvětu digitálních společností v celé Evropě.

„DSA je zásadním právním předpisem, který bude utvářet ekonomiku EU po celá desetiletí. Svaz průmyslu a dopravy se již aktivně zapojil do debaty o tomto nařízení. Chceme, aby se naše členské firmy seznámily s dopady, které bude mít DSA na jejich podnikání, a začaly se vyjadřovat v legislativní debatě,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„DSA musí zachovat výhody dnešního otevřeného a svobodného internetu. Cílem musí být lépe fungující systém, který bude sloužit jako základ pro inovace a digitální růst v Evropě,“ komentuje návrh Dita Charanzová a dodává: „Jakákoli snaha řešit všechny digitální problémy v tomto jediném zákoně skončí jen špatně. Musíme si stanovit společné zásady a pak nechat pracovat trh.“

Na akci nazvané DSA: How to make it future-proof?, kterou uspořádal Svaz průmyslu ve spolupráci s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou, zaznělo, že DSA má ambiciózní cíl vytvořit nový soubor pravidel pro všechny účastníky evropské digitální ekonomiky a zároveň podpořit inovace a růst. Řečníci se shodli, že musí obstát v obtížném úkolu vyvážit zájmy nově vznikajících firem a spotřebitelů, aby byl vytvořen jednotný evropský digitální trh, který bude i nadále určovat světové standardy.

V rámci diskuse vystoupilo široké spektrum řečníků včetně politických zástupců, odborníků z firem i akademiků, například Prabhat Agarwal, Head of Unit, DG CONNECT z Evropské komise, a Jan Havlík, vedoucí oddělení pro vnitřní trh a konkurenceschopnost ze Stálého zastoupení ČR.

Zdroj: www.spcr.cz