Sociální dialog

Exekuce, srážky ze mzdy

Kalendář akcí

Exekuce, srážky ze mzdy

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na online diskusní fórum

EXEKUCE, SRÁŽKY ZE MZDY

18. června 2024, 9:00 – 11:00 hod.   |   ONLINE

 

Cílem diskusního fóra je seznámit účastníky s novinkami v oblasti exekucí a zjistit jejich dopady do praxe.

PROGRAM

 • Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • Příjmy, z nichž se srážky provádějí – §§ 276, 277 a 299 OSŘ
 • Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Pojem vyživovaná osoba
 • Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
 • Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
 • Doručování exekučních titulů do datových schránek
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a opačně
 • Náhradní výživné
 • Chráněný účet
 • Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby
 • Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
 • Diskuse

ČASOVÝ HARMONOGRAM

08:45 – 09:00      Připojení účastníků

09:00 – 11:00      Informační blok včetně diskuse

 

MODERÁTOR

JUDr. Monika Emanuelová, právnička, externí spolupracovnice Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

REGISTRACE

Na akci, se, prosím, registrujte ZDE.

 

REALIZACE AKCE

Diskusní fórum bude probíhat na platformě ZOOM. Není nutná žádná instalace programu, stačí připojení k internetu. Odkaz k připojení obdržíte od organizátora akce nejpozději v den jejího konání na e-mail uvedený v registraci.

Účast na diskusním fóru bude umožněna pouze registrovaným osobám.

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?