V květnu příštího roku nabývá účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation[1], zkráceně GDPR). Nařízení upravuje způsob, jakým lze nakládat s osobními údaji a zároveň posiluje práva občanů coby subjektů údajů. Pro většinu podniků, neziskových organizací, orgánů veřejné správy i územní samosprávy, zdravotnická zařízení a další subjekty bude příprava na platnost nařízení znamenat i změnu celé datové architektury, a z jejich strany zaznívá mnoho otázek. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který realizoval na konci roku 2016, navíc téměř 60 % firem není o novém nařízení informováno a není na jeho platnost ani technicky připraveno. SP ČR proto s dalšími partnery pořádá od června do prosince 2017 semináře, které jim mají pomoct se na nařízení lépe a zcela komplexně připravit. „Na seminářích budou přednášet přední čeští a slovenští odborníci v oblasti ochrany dat, kteří se dlouhodobě tímto tématem zabývají. Chceme účastníkům představit aspekty nového nařízení, upozornit je na rizika s ním spojená a pomoct jim hledat způsob, jak je efektivně řešit,“  vysvětluje Milena Jabůrková, členka představenstva SP ČR. 

Akademie zahrnuje jedenáct seminářů zaměřených na různé oblasti problematiky zavedení GDPR. Seznámí s novými povinnostmi a změnami oproti stávajícímu stavu. Upozorní na nová práva subjektů údajů, jako například právo na výmaz údajů atd. nebo zpracovávání osobních údajů na mezinárodní úrovni. Tři semináře se budou věnovat povinnostem a dopadům nařízení na jednotlivé obory podnikání. První seminář představí nové povinnosti, příležitosti a rizika a proběhne v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu již 16. června 2017. 

O problematice ochrany osobních údajů a souvisejících právních aspektech budou hovořit zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Masarykovy univerzity a další experti z renomovaných právních, poradenských i technologických společností. Panel lektorů bude odrážet právní, manažerská i technologická specifika každého tématu. 

Mezi stálé lektory patří zkušená inspektorka a specialistka na novou evropskou regulaci ochrany dat Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Tereza Šamanová za SP ČR, která se specializuje na téma právní regulace v oblasti digitalizace průmyslu a ochrany osobních údajů, nebo Jan Krob z KPMG, vedoucí týmu poradenských služeb IT Advisory. Z IBM budou přednášet Daniel Joksh, specialista na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat, a Ivan Makatura, který se zaměří mimo jiné na oblast informační a kybernetické bezpečnosti. Právní stránku ochrany dat a implementace GDPR pomůže účastníkům Akademie zvládnout expert na právo informačních a nových technologií firmy PRK Partners  advokát Jindřich Kalíšek, kterého doplní IT právník Zbyněk Loebl. 

Další informace o přednášejících, programech jednotlivých seminářích, registraci a ceníku jsou na webových stránkách Akademie GDPR www.gdprakademie.cz.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH SEMINÁŘŮ

                                                

Termín

Téma semináře

červen

Audit stávajících povinností a představení nových povinností, příležitostí a rizik

červen

Interní metodika souladu s nařízením v organizaci Privacy by Design a Privacy by Default; kodexy chování 

červen

Souhlasy subjektů údajů; personalistika; pověřenci 

září

Právo na přístup; právo na výmaz, přenositelnost 

září

Analýza dopadu na ochranu osobních údajů; bezpečnost; trestní odpovědnost; sankce 

září

Identifikace dozorového orgánu; přeshraniční zpracování osobních údajů 

říjen

Oborově zaměřené semináře: průmysl + banky a spořitelny

říjen

Oborově zaměřené semináře: síťová odvětví + ekonomika (e-obchod, online media, vyhledávače aj.)

listopad

Oborově zaměřené semináře: zdravotnictví + farmacie

listopad

Jak se týká GDPR malých a středních podniků 

prosinec

Nová legislativa – novela zákona č. 101/2000 Sb. 


[1]REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Tisková zpráva k stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz