Jde nám zejména o to, aby zprostředkování zaměstnání prováděly seriózní agentury práce, které mají potřebné zázemí a splňují určité standardy. Proto budou muset agentury, a to i ty, které už povolení k agenturnímu zaměstnávání mají, složit kauci ve výši 500 tisíc korun. Agenturní zaměstnanci také už nesmí mít nižší platy a horší pracovní podmínky v porovnání s běžnými zaměstnanci,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti Jiří Vaňásek. Díky této kauci by se mělo snížit účelové zakládání agentur práce, přes které dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Agentury práce budou mít také povinnost zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky zaměstnaných přes agenturu nebyly horší než u kmenových zaměstnanců. Dohoda mezi agenturou a uživatelem musí obsahovat informace o pracovních a mzdových podmínkách kmenového zaměstnance, který vykonává tutéž práci jako dočasně přidělený pracovník.

Novela dále zavádí definici zastřeného zprostředkování zaměstnání a lépe upravuje přestupky. Nové ustanovení v zákoníku práce rovněž stanoví, že agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby agenturní pracovník nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo u něj konal v témže měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce,“ uvádí MPSV.

Přivýdělek v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání

Od 29. července se tak zrušila možnost přivýdělku na základě dohody o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Do té doby bylo možné si jako uchazeč o zaměstnání tímto způsobem přivydělat až 5 500 korun. Po změnách si budete moci přivydělat pouze na dohodu o pracovní činnosti nebo v pracovním či služebním poměru. V případě, že na dohodu o provedení práce pracujete, budete se muset po třech měsících od nabytí účinnosti novely rozhodnout, jestli v ní zůstanete nebo budete chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Novela s účinností od 1. října 2017 zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč bude povinen doložit svoji nemoc, úraz, ošetření či vyšetření u lékaře na příslušném závazném potvrzení,“ vysvětluje MPSV.

Zdroj: www.e15.c

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-