Podle Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, se zvětšuje nesoulad mezi lidmi, kteří jsou zaregistrováni jako žadatelé na pracovních úřadech, a počtem pracovníků s chybějící kvalifikací na trhu práce. To znamená těmi, kteří jsou vzděláni v technických oborech.

V Česku panuje silný ageismus, tedy podceňování a přehlížení starších pracovníků, a nejsou jim nakloněni ani zaměstnavatelé. Rovněž podle posledního průzkumu společnosti Manpower Index trhu práce existuje přes celkový pesimismus celá řada pracovních pozic, které zaměstnavatelé těžko obsazují, přestože míra nezaměstnanosti se v posledních měsících pohybuje v číslech přesahujících devět procent.

Na trhu přetrvává vysoká poptávka po pracovnících s technickým vzděláním, řemeslnících nebo obchodních zástupcích. Novinky.cz navíc zjistili, že novým a sílícím trendem je práce na dobu určitou. Kvůli dopadům celosvětové finanční krize jsou firmy nuceny „zeštíhlovat“ stavy pracovníků a pokud mají někoho dlouhodobě v týmu, musí jim přinášet profit. Zároveň od nového roku donutila změna zákoníku práce řadu firem nabrat do zaměstnaneckého poměru pracovníky, kteří pro ně předtím pracovali ve „švarcsystému“. Aby firmy ušetřily, uvažují stále častěji o moderních a v Česku dosud nezvyklých formách zaměstnávání. Namísto práce na dobu neurčitou bude například sílícím trendem projektová práce.

Podle mínění některých personalistů by se také měla změnit praxe fungování Úřadu práce, neboť dneska pobočky úřadu slouží převážně jen jako registrační místa pro lidi bez zaměstnání, méně jako informační a poradenská centra. Je ale pravdou, že není v silách úřadu nabídnout pracovní pozice, pokud je firmy nevytvoří.

-red-