Díky dobře nastavenému a zvládnutému adaptačnímu procesu se výrazně snižuje fluktuace zaměstnanců v prvních měsících jejich pracovního poměru. Důležité pro efektivní fungování firmy je také to, že dobře uchopený proces adaptace zvyšuje motivaci zaměstnance, efektivitu jeho výkonu a pomůže novému zaměstnanci v rychlejším zapojení se do firemního života. Ve výsledku šetří peníze zaměstnavateli, čas vedoucím pracovníkům a usnadňuje novému zaměstnanci adaptaci na nová pravidla, pracovní postupy a kolektiv.

Jak zvládat adaptaci v případě práce z domova?

Velkou výzvou současné doby je také proces adaptace v online prostředí. „Řada firem si proces adaptace zcela nebo částečně osvojila v běžném fungování, kdy je zaměstnanec fyzicky přítomen na pracovišti a má možnost firemní pravidla, postupy a kulturu rychle načerpat. Přechod na home office však firmy postavil před nelehkou situaci, jak řešit nástup nových zaměstnanců, kteří do firmy nemohou docházet a se svým nadřízeným a kolegy jsou v kontaktu pouze přes počítač,“ říká Ing. Jana Bršťáková, která je konzultantkou podnikového poradenství ve společnosti TREXIMA.

Problematika adaptačního procesu v době práce z domu bude jednou ze součástí semináře Adaptace zaměstnanců aneb efektivní investice do nových zaměstnanců, který jako zkušená lektorka vede. Na semináři se mohou zájemci z řad manažerů a personalistů dozvědět, jak by měl adaptační proces probíhat a jaké jsou jeho cíle. Dále bude pozornost věnována také ekonomické otázce adaptace, a to kolik vlastně zaměstnavatele stojí a jaké náklady si s sebou nese.

Adaptace se vás v současnosti netýká? Připravte se na budoucnost

Seminář se bude věnovat nejen osvědčeným radám a tipům z praxe, ale také nejnovějším trendům v oblasti adaptace, poskytování zpětné vazby a velký prostor bude i pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků a případné konkrétní dotazy.

Semináře se můžete zúčastnit již 15. 9. 2021 v Olomouci a 23. 9. 2021 v Praze. A pokud máte pocit, že adaptace není v současnosti tématem, které potřebujete řešit, protože váš nábor je minimalizován nebo dočasně pozastaven, věřte, že právě teď je ta správná chvíle, jak adaptační proces vyladit a být připravený na budoucnost. Více se dozvíte na www.trexima.cz.

Zdroj: www.trexima.cz