Čtyři z pěti podnikatelů oslovených v průzkumu g82 si myslí, že školství se nepřizpůsobuje potřebám ekonomiky a podnikání. Největší výhrady mají přitom firmy k oborům, na nichž stojí tuzemská ekonomika. Za největší slabinu označili vzdělání v technických oborech (35 procent), učňovské školství a zejména řemesla (18 procent) a strojírenství (15 procent).

Problém sehnat kvalitního absolventa má 66 procent oslovených, naopak pro 30 procent je to snadné nebo velmi snadné. Nejčastějším problémem je logicky málo praxe, kromě toho však i nesamostatnost absolventů, nebo jejich nechuť pracovat.

„Situace v technických oborech je tristní. Klasická řemesla se téměř neučí a tak máme ve fabrice s desítkami CNC strojů jen 15 procent vyučených v oboru a zbytek jsou přeučení číšníci, kadeřnice a podobně,“ popsal situaci v praxi Zbyněk Frolík, předseda představenstva společnosti Linet, podle něhož stát v minulých dekádách selhal v předvídání potřeby vhodných profesí a ovlivňování zájmu o studium v potřebných oborech.

Uvolnění osnov, centrálního dohledu a honba za kvantitou absolventů, to vše snížilo jejich kvalitu, rozvážilo poměr technických a humanitních oborů a vymazalo páteř průmyslu – kvalitní učně,“ dodal.

Kritikou nešetří ani další podnikatelé, například předseda představenstva GZ Digital Media Zdeněk Pelc: „Vývoj školství jde už dlouhá léta proti tomu, co potřebuje ekonomika. Zahraniční investoři k nám doteď přicházeli kvůli technicky vzdělané pracovní síle za přijatelných nákladů. Tito zaměstnanci mají dnes 50 let a nemáme je kým nahradit. V regionu máme více míst na středních školách s maturitou, než žáků devátých ročníků. Opravdu potřebujeme maturanty, kteří nic neumí a neuplatní se v praxi?“

Téměř polovina podnikatelů (47 procent) si navíc myslí, že cizinci jsou pracovitější, levnější a vyplatí se i administrativně.

Z průzkumu také vyplynulo, že propouštět hodlá jen necelá desetina dotázaných, což je v době neustálého zeštíhlování ve velkých firmách mimořádně dobrý signál. Nabírat plánuje 46 procent oslovených, propouštět sedm procent a další dvě procenta podnikatelů váhají. Více než dvě třetiny firem očekávají ukončení recese.

Zajímavé je i to, že čtvrtina oslovených firem se zabývá úvahami o přesunu výroby do zahraničí s cílem snížit náklady. Nejčastěji mluví o Asii, Slovensku a Rusku.

Co by se podle vás mělo zlepšit, aby se zvýšila kvalita absolventů?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.