Zeštíhlovací kúru podle mluvčího SŽDC Pavla Hally schválila správní rada organizace. Cílem je úspora provozních nákladů a efektivnější řízení. Deník E15 dále uvádí, že Správa železnic je spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic nejvýznamnějším státním investorem dopravních staveb. Jen letos investuje do výstavby zhruba 15 miliard korun.

Význam organizace, která spadá pod ministerstvo dopravy, stále roste. V rámci liberalizace železničního trhu dostala SŽDC před několika lety do majetku všechny tratě od Českých drah. Stejným směrem letos poputuje i téměř deset tisíc zaměstnanců, kteří se o provoz na dráze starají, například výpravčí.

-red-