Výsledky aktuálního šetření společnosti LMC, citovala agentura ČTK. Šetření ovšem ukázalo, že 56 procent zaměstnavatelů se domnívá, že jsou jejich inzeráty na práci obsahově bezchybné. S tím však souhlasí jen 13 procent uchazečů o práci.

ČTK uvedla, že řada zadavatelů inzerátů si podle analýzy LMC není ani vědoma, že některé z běžně používaných formulací mohou být nejen nešťastné, ale i v přímém rozporu se zákonem. Mezi nejčastěji uváděná diskriminační kritéria v inzerátech patří věk, pohlaví, příslušnost (státní či národní) či zdravotní stav uchazečů. Rozhodli jsme se proto navázat spolupráci s kanceláří veřejného ochránce práv, jejímž prvním výsledkem je vydání názorného průvodce férovým náborem, který firmám usnadňuje orientaci v této problematice.

Doplňující šetření mezi uchazeči o zaměstnání dokládá, že rozvoj pracovního trhu v této oblasti by neměl být opomíjen. Bezmála dvě třetiny respondentů se shodují v tom, že přítomnost diskriminačních kritérií v pracovní inzerci je velmi nepříjemná a zaměstnavatelé by se jí měli snažit vždy vyhnout. Na 18 procent uchazečů naopak míní, že omezující požadavky v inzerátech nevnímají negativně, protože firmy mají nárok upřesnit své představy o potenciálních zaměstnancích. Pro pětinu lidí je omezení v inzerátech přijatelné, pokud nejde o přehnanou a do očí bijící formu diskriminace.

-red-