Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. představila pozici – technolog. Žákům bylo vysvětleno, co na takovou pracovní pozici je potřeba za vzdělání, co je náplní práce technologa. Detailně jim byl popsaný proces vytvoření plastového dílů a měli možnost shlédnout, jak tyto díly vypadají v novém vozidle. Na závěr byla pro dobrovolníky připravena soutěž o ceny – Jakou váhu má vstřikovací forma? Kolik nárazníků vyrobí Magna za 1h? Berou roboti lidem práci? A podobně.

IQLANDIA, o.p.s. žákům představila pozici lektora/performera. Dozvěděli se, že pracovní náplň lektora/performera je velmi pestrá a není pouze o realizaci vědeckých show a školních programů – lidé na této pozici se podílejí na vývoji a přípravě programů nových, ale také čas od času cestují i za hranice ČR. Závěrem byla ukázka jednoho z ohnivých pokusů a představení kapalného dusíku.

zivaknihovna1 2022
Stavební společnost COLAS CZ, a.s. představila žákům práci nejen stavbyvedoucího, ale i laboranta, či kalkulanta. Na stánku měla společnost připravenou poznávačku stavebních strojů a nejen to, studenti se například dozvěděli, jak se pokládá asfalt, či z čeho je vyrobena asfaltová směs. Na závěr si mohli, zasoutěž o velmi atraktivní ceny.

Na stanovišti firmy DGS Druckguss Systeme s.r.o. kolegové prezentovali práci elektronika. Žáci aktivně reagovali na otázky, zapojovali se do diskuse a se zájmem pozorovali sestavené robotické autíčko. Také je zajímala platová hladina dané profese. V krátkém kvízu mohli získat drobné odměny.

Společnost UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o. již tradičně představila jednu ze svých klíčových pracovních pozic – svářeče plastů. V průběhu interaktivní přednášky mohli studenti shlédnout mj. krátké video, které však představilo všechny základní odvětví výroby, které jsou ve společnosti zastoupeny – obrábění, sváření a montáž. Děti měli taktéž možnost si výrobky fyzicky prohlédnout a zasoutěžit si o drobné dárkové předměty.

zivaknihovna2Stanoviště Krajské nemocnice Liberec, a.s. představilo žákům pozici laboranta oddělení hematologie skrze ukázku práce s mikroskopem a vzorkem krve s mononukleózou. Všeobecná sestra z oddělení JIP kardiologie popsala, v čem spočívá její běžný pracovní den. Teoretický výklad byl obohacen také praktickou zkouškou resuscitace na resuscitačním modelu.

„Jsme moc rádi, že nám situace dovolila zopakovat svůj příspěvek do Živé knihovny povolání v Liberci. Žákům posledních ročníků základních škol jsme přiblížili práci kolegů z ČEZ Distribuce a interaktivní formou pomohli pojmenovat jednotlivé výrobní zdroje, které se využívají po celé České republice. Tradičně nechyběla velmi oblíbená ukázka práce našich montérů a techniků. Mladí návštěvníci si mohli vyzkoušet pomůcky, se kterými naši zaměstnanci denně pracují a následně se zeptat na cokoliv, co se k povolání elektromontéra vztahuje,” říká Martin Klacián, náborový specialista z útvaru Strategický nábor ČEZ.

Preciosa a.s. dětem představila celou Skupinu Preciosa a její produktové portfolio a inspirovala děti ke studiu technických pozic. Na Živou knihovnu povolání vyslala technicky vzdělaného kolegu z výrobního závodu v Liberci-Minkovicích, který působí v technických pozicích v Preciose už řadu let. Žáky základních škol zajímalo, jak vypadá strojní zařízení, jak velký je vybroušený skleněný kámen z Preciosy, ale také jaká je například pracovní doba zaměstnance Preciosy. Děti si mohly zasoutěžit, za správnou odpověď na otázku týkající se společnosti Preciosa dostaly malý dárek.

Úřad práce České republiky – KrP v Liberci žákům základních škol a jejich vyučujícím představil pracovní pozici kariérového poradce a motivoval žáky k dalšímu studiu a správnému výběru střední školy či učiliště. Žáci pozitivně reagovali na kariérovou poradkyni a zapojovali se do prezentace.

Na “stánku” Policie ČR žáci, po seznámení s povoláním policisty, kladli konkrétní otázky např. na výzbroj policie, nebo platové podmínky. Imponovala jim akčnost služby u Policie. Srovnávali práci u policie s televizními seriály. „Policie bere akci jako připomenutí existence důležité profese, protože rozhodování o povolání žáků 9. tříd proběhne až mnohem později“, řekla kpt. Danuše Trojáková z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Zdroj: www.spcr.cz