Jaké cíle si vláda vytyčila? Více peněz na dotování nových pracovních míst a více kontrol v terénu a méně práce načerno. Připravovaná opatření mají omezit obcházení zákona v případě takzvaného nekolidujícího zaměstnání. Nezaměstnaní si totiž mohou měsíčně přivydělat až 4 250 korun a přitom zůstat evidování na úřadu práce, který za ně platí zdravotní pojištění. Některé firmy toho zneužívají tím způsobem, že propustí své zaměstnance, ti se následně přihlásí na úřad práce a obratem u stejné společnosti dostanou malý úvazek, maximálně ve výši poloviny minimální mzdy. Přitom vykonávají stejnou práci jako dříve a firma jim doplácí peníze načerno bokem. Stát tak přichází o pojistné a daně.
Jakým způsobem se bude tedy stát bránit? MPSV ve svých opatřeních navrhuje částečné zaměstnávání v některých oborech omezit. Inspektoráty práce mohou kontrolami jen velmi obtížně prokázat, že lidé ve skutečnosti pracují na větší úvazek, než mají uveden v pracovní smlouvě.
 
Plán se ve velké míře zabývá také dotováním práce. Přináší náhradu za zaniklý institut placené veřejné služby, který nezaměstnaným dal možnost přivydělávat si prací pro obec či neziskovou organizaci a přitom zůstat dál evidováni na úřadě práce. Nově půjde o krátkodobé veřejně prospěšné práce. Návrat původní placené veřejné služby je sice v legislativním procesu, ale její navrhovaná podoba není pro nezaměstnané motivující.

Plán rovněž počítá s novou slevou na dani. Pokud by firma investovala do zaměstnanosti, čtvrtinu by si mohla odečíst z peněz odváděných státu. Firmy by mohly dostat úlevy na sociálním pojištění v případě přijetí nezaměstnaných absolventů, rodičů po návratu z rodičovské dovolené či uchazečů starších 50 let. Ministerstvo financí má k daňovým úlevám rezervovaný postoj. „Je všeobecně známo, že podnikatelskému prostředí nejlépe svědčí systém co nejjednodušší, stabilní a neutrální,” uvedl jeho mluvčí Radek Ležatka. „Mělo by se posoudit, zda slevy nebudou mít negativní dopad na státní rozpočet,” upozorňuje Pavel Janíčko, expert na zaměstnanost Českomoravské konfederace odborových svazů.

Přibude dotací, například pro udržení sezonních zaměstnanců v práci. Uchazeči o zaměstnání se zase budou navíc učit jazyky, aby se zvýšily jejich šance na trhu. Dotovat by se nově měli i lidé, kteří ještě práci mají, ale hrozí, že ji ztratí (živnostníci, zaměstnanci v předdůchodovém věku). Nově chce úřad využít spolupráci s agenturami práce, jimž umožní sdílet databázi uchazečů o práci a vybírat si z nich. Úřady práce by navíc mohly získat přístup do databází správy sociálního zabezpečení a finančních úřadů, což by usnadnilo kontrolu klientů i firem.

Plán ministerstva práce a sociálních věcí proti nezaměstnanosti nyní prochází připomínkovým řízením a bude upravován. Této agendě se bude věnovat více úředníků, aby pomohli klientům úřadů práce a firmám, pro které jsou aktivity určeny, se v nabídce lépe orientovat. Úřad aktuálně nabírá stovky lidí, na konci roku má počet úředníků dosáhnout deseti tisíc.

-lhe-